PORTFOLIO

PORTFOLIO | ผลงานการออกแบบและก่อสร้าง

บ้านคุณรชตพงศ สุขสงวน

TROPICAL Style • แบบบ้าน TH-01, TH-04

หน่วยงานก่อสร้าง ลำลูกกาคลอง 2
บ้านคุณรชตพงศ สุขสงวน

แบบบ้าน TH-01 พื้นที่ใช้สอย 306 ตร.ม.
ขนาดที่ดินกว้าง 21.30 ลึก 17.00 เมตร
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ค่าก่อสร้าง 4,750,000.- บาท

แบบบ้าน TH-04 พื้นที่ใช้สอย 155 ตร.ม.
ขนาดที่ดินกว้าง 12.70 ลึก 16.00 เมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ค่าก่อสร้าง 2,400,000.- บาท

Advertisement

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้านสนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน

รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน ครบวงจร
รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน

Copyrights © 2017 All Rights Reserved by HOMEPLAN MEDIA.
Designed by iiZZii Studio

Shares