PORTFOLIO

PORTFOLIO | ผลงานการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

คุณวินิตย์ ศรีทองเทศ

Contemporary Style • แบบบ้าน A-803

หน่วยงานก่อสร้าง ปทุมธานี 
บ้านคุณวินิตย์ ศรีทองเทศ

แบบบ้าน A-803 พื้นที่ใช้สอย 268 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน กว้าง 17.50 ลึก 20.00 เมตร
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน

ค่าก่อสร้าง 4,300,000.- บาท

Advertisement

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้านสนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน

รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน ครบวงจร
รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน
สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้กับ HOME PLAN MEDIA รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน จัดสวน แบบบ้าน

Copyrights © 2017 All Rights Reserved by HOMEPLAN MEDIA.
Designed by iiZZii Studio

Shares